Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 16, 2005
Image Size
108 KB
Resolution
649×494
Thumb

Stats

Views
16,647
Favourites
161 (who?)
Comments
88
Downloads
3,372
×
ASCII animation - Dragon fly by L-Devil ASCII animation - Dragon fly by L-Devil
Please take full-view and do a step from your computer - when you're watching from a distance, there is better effect :)
And, do not use Internet Exploler - it's very slowing entire animation (stupid IE is ignoring time information in all frames :/ ). If you are sure that you're using this Microsoft junk, you will lose all fun.

Kliknij full-view i zrób krok od twojego komputera - patrząc z dystansu jest lepszy efekt :)
I nie używaj Internet Exploler - bardzo zwalnia całą animację (głupi IE ignoruje informacje o czasie w każdej klatce :/ ). Jeżeli jesteś pewny żeby używać tego Microsoftowego śmietnika, stracisz całą zabawę.Does anybody play Original-War game? Yep, Russian cut-scenes was ASCII movies. And I want to create that ASCII movie myself. This is result :)
I work about 5 hours (made frame-by-frame) and most of this time I spend on writing text :) I tryied to create some ASCII arts long time ago, but it's my first attempt to make an animation :)

Czy ktoś grał w grę Original-War? Tak, Rosyjskie cut-scenki były filmami ASCII. Chciałem stworzyć własny film ASCII i oto wynik :)
Pracowałem około 5 godzin (robione klatka-po-klatce), większość tego czasu spędziłem na pisaniu tekstu :) Próbowałem zrobić jakieś arty ASCII już dawno, ale to jest moja pierwsza próba zrobienia animacji :)
Add a Comment:
 
:icondraelen:
Draelen Featured By Owner Dec 8, 2013
Ooh, this is rather nice o_o

First time I've seen dragon animated ascii!
Reply
:iconyt75:
yt75 Featured By Owner Sep 21, 2013
A little ascii animation "vestale sous contraintes" :
vimeo.com/64412828
Reply
:iconblendercraft1:
blendercraft1 Featured By Owner Sep 14, 2013  Student Digital Artist
cool
Reply
:iconthis-is-a-paradox:
this-is-a-paradox Featured By Owner Sep 6, 2012  Student Artist
THAT is amazing.
Reply
:iconki--kat:
Ki--Kat Featured By Owner Apr 14, 2012  Hobbyist General Artist
______________
,===:'., `-._
`:.`---.__ `-._
`:. `--. `.
\. `. `.
(,,(, \. `. ____,-`.,
(,' `/ \. ,--.___`.'
, ,' ,--. `, \.;' `
`{D, { \ : \;
V,,' / / //
j;; / ,' ,-//. ,---. ,
\;' / ,' / _ \ / _ \ ,'/
\ `' / \ `' / \ `. ' /
`.___,' `.__,' `.__,'
Reply
:iconfeliperamo:
FelipeRamo Featured By Owner Sep 9, 2011  Hobbyist Interface Designer
Cool animation.. Good job!
Reply
:iconleehaneul:
leehaneul Featured By Owner Jan 20, 2011
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒
▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒
▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Reply
:iconfurkantektas:
furkantektas Featured By Owner Jan 3, 2011  Hobbyist Interface Designer
excellent!
Reply
:iconblackwolfiee:
BlackWolfiee Featured By Owner Jun 23, 2010  Hobbyist Traditional Artist
omg, !!!!!!!! THIS IS SO FREAKIN' AWESOME!! ;O
Reply
:iconz-r0knight:
Z-R0Knight Featured By Owner Apr 26, 2010
That's unbelievable o.O
Very nice 8D
Reply
Add a Comment: